Tři králové + vystoupení 6Zš

05. 01. 2023 v 11:09 hodin
6. ledna se slaví Slavnost zjevení Páně, lidově se svátku říká Tři králové. Tři králové byli mudrci z Východu, kteří navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu dary. I k nám na domov v dopoledních hodinách zavítala tato milá návštěva Tří králů - František Klíč a dva žáci 6. základní školy. Odpoledne nám potom zpestřily svým vystoupením pěvecký sbor z 6. základní školy. Děkujeme všem dětem za krásný zpěv a budeme se těšit na další setkání.
top