Pečovatelská služba

 

Jedná se terénní sociální službu registrovanou dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je poskytována v domácnostech uživatelů ve městě
Šumperk a v obcích v okruhu 30 km.
Služby zajišťujeme každý den v týdnu. Sídleme na ulici U sanatoria 2631/25 v Šumperku.
Posláním Pečovatelské služby je poskytovat podporu a pomoc lidem s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením při zvládání běžných životních potřeb, které si už tito lidé z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu nemohou zabezpečit sami. Umožnit jim zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a žít plnohodnotný život, případně jim pomoci k návratu do zcela běžného způsobu života. Pečovatelská služba poskytuje také podporu a pomoc rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Cílová skupina Pečovatelské služby

  • Senioři a dospělí lidé s chronickým onemocněním nebo tělesným postižením, kteří přes své zdravotní potíže, jsou schopni zůstat v domácím prostředí a potřebují pomoc a podporu sociální služby.
  • Služby můžeme také poskytnout rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita Pečovatelské služby

  • V  jednom okamžiku jsme schopni obsloužit 11 uživatelů.
  • Službu poskytujeme v domácnostech uživatelů ve městě Šumperk a v obcích v okruhu 30 km.

Provoz Pečovatelské služby

  • Zábřeh a Loštice 7:00 - 15:30
  • Ostatní oblasti všechny dny v týdnu: 7:00 - 19:00

Co nabízíme

Z níže uvedených základních činností si můžete vybrat úkony, které budete mít zájem
poskytnout.

Úhrada za poskytované služby


Výši úhrady za poskytované činnosti stanovuje Sazebník poskytovaných služeb.
Sazebník rozlišuje platby za jednotky času nebo úkonu. Platby jsou účtovány podle
skutečně spotřebovaného času nebo odebraných jednotek. Pokud poskytování těchto
úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se
poměrně krátí.

Sazby za fakultativní služby jsou blíže uvedeny také v Sazebníku poskytovaných
služeb.

Kontaktní osoba pro Pečovatelskou službu

pečovatelská služba - vedoucí služby
Bc. Ivana Žáčková
top