Pečovatelská služba

 

Jedná se terénní sociální službu registrovanou dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je poskytována v domácnostech uživatelů ve městě
Šumperk a v obcích v okruhu 30 km.
Služby zajišťujeme každý den v týdnu. Sídleme na ulici U sanatoria 2631/25 v Šumperku.
Posláním Pečovatelské služby je poskytovat podporu a pomoc lidem s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením při zvládání běžných životních potřeb, které si už tito lidé z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu nemohou zabezpečit sami. Umožnit jim zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a žít plnohodnotný život, případně jim pomoci k návratu do zcela běžného způsobu života. Pečovatelská služba poskytuje také podporu a pomoc rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
Cílová skupina Pečovatelské služby
 • Senioři a dospělí lidé s chronickým onemocněním nebo tělesným postižením, kteří přes své zdravotní potíže, jsou schopni zůstat v domácím prostředí a potřebují pomoc a podporu sociální služby.
 • Služby můžeme také poskytnout rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Kapacita Pečovatelské služby
 • V  jednom okamžiku jsme schopni obsloužit 11 uživatelů.
 • Službu poskytujeme v domácnostech uživatelů ve městě Šumperk a v obcích v okruhu 30 km.
Provoz Pečovatelské služby
 • Pracovní dny: 7:00 - 15:30
 • O víkendech a svátcích:  9:00 - 12:00 hodin

Co nabízíme

Z níže uvedených základních činností si můžete vybrat úkony, které budete mít zájem
poskytnout.

Poskytované služby (PS)

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 2. pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu
 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 3. pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 1. zajištění stravy odpovídajícímu věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 2. dovoz nebo donáška jídla
 3. pomoc při přípravě jídla a pití
 4. příprava a podání jídla a pití
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 1. běžný úklid a údržba domácnosti
 2. údržba domácích spotřebičů
 3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
 4. donáška vody
 5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 6. běžné nákupy a pochůzky
 7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě  jeho drobné opravy
 9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 1. doprovod dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
Můžeme vám také nabídnout fakultativní služby:
 • Doprava vozidlem poskytovatele
 • Dohled nad užitím léků
 • Dohled nad uživatelem v domácnosti
 • Pomoc při upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (neposkytuje se o víkendech a svátcích)

Kdy vám tuto službu nemůžeme poskytnout?

Pokud patříte k osobám,
 • jejichž sociální situace a zdravotní stav vyžadují nepřetržitou pomoc pobytové sociální služby nebo zdravotnického zařízení 
 • se smyslovým postižením vyžadující speciální péči (znakovou řeč) 
 • které mohou ohrozit zdraví a bezpečnost pracovníků 

Úhrada za poskytované služby


Výši úhrady za poskytované činnosti stanovuje Sazebník poskytovaných služeb.
Sazebník rozlišuje platby za jednotky času nebo úkonu. Platby jsou účtovány podle
skutečně spotřebovaného času nebo odebraných jednotek. Pokud poskytování těchto
úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se
poměrně krátí.

Sazby za fakultativní služby jsou blíže uvedeny také v Sazebníku poskytovaných
služeb.

Sazebník (PS)

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití (120,- Kč/hod.)
 2. Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek (120,- Kč/hod.)
 3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (120,- Kč/hod.)
 4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (120,- Kč/hod.)

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny (120,- Kč/hod.)
 2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (120,- Kč/hod.)
 3. Pomoc při použití WC (120,- Kč/hod.)

Poskytnutí stravy nebo pomoc se zajištěním stravy

 1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (170,- Kč/den)
  1. zajištění oběda z Nemocnice Šumperk (75,- Kč/oběd)
  2. zajištění oběda z fy. METO Šumperk (68,- Kč/oběd)
 2. Dovoz nebo donáška jídla (20,- Kč/úkon)
 3. Pomoc při přípravě jídla a pití (120,- Kč/hod.)
 4. Příprava a podání jídla a pití (120,- Kč/hod.)

Pomoc se zajištěním chodu domácnosti

(neposkytuje se o víkendech a svátcích mimo bod 3. a 4.)
 1. Běžný úklid a údržba domácnosti (120,- Kč/hod.)
 2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezonní úklid) (120,- Kč/hod.)
 3. Donáška vody (120,- Kč/hod.)
 4. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení (120,- Kč/hod.)
 5. Běžné nákupy a pochůzky (120,- Kč/hod.)
 6. Velký nákup (týdenní, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti) (110,- Kč/ úkon)
 7. Praní a žehlení ložního prádla, popř. drobné opravy (60,- Kč/kg)
 8. Praní a žehlení osobního prádla, popř. drobné opravy (60,- Kč/kg)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

(neposkytuje se o víkendech a svátcích)
 1. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovod zpět (120,- Kč/hod.)
 2. Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. (120,- Kč/hod.)

Fakultativní činnosti 

 1. Doprava vozidlem poskytovatele (neposkytuje se o víkendech a svátcích) (15,- Kč/km)
 2. Dohled nad užitím léků (5,- Kč/úkon)
 3. Dohled nad uživatelem v domácnosti (120,- Kč/hod)
 4. Pomoc při upevňování motorických, psychických a sociálních schopnostech a dovednostech (neposkytuje se o víkendech a svátcích) (120,- Kč/hod)

Kontaktní osoba pro Pečovatelskou službu

Sociální pracovnice - Pečovatelská služba
Kateřina Pokorná, DiS.