Jak požádat o službu

01

Můžete nás kontaktovat a poradit se

Můžete nám zavolat nebo napsat a domluvit si osobní schůzku. Sociální pracovník Vám poskytne základní informace - jaké služby poskytujeme, kolik stojí, jak péče probíhá apod. Doporučí Vám vhodnou sociální službu s možností prohlídky zařízení. 
02

Podejte žádost 


Vyplňte Žádost, kterou najdete v Dokumentech ke stažení. Pro podání žádosti o poskytnutí pobytových služeb potřebujeme také Vyjádření lékaře. Pokud nemůžete sami žádost podat, můžete využít zastoupení v jednání jinou Vámi určenou osobou na základě Plné moci (najdete v Dokumentech ke stažení). S vyplněním Vám může pomoci rodina, někdo blízký nebo náš sociální pracovník. Potvrzení lékaře je také nutné v případě, že se ze zdravotních důvodů nemůžete sám/a žádost podepsat (pokud nemáte soudem stanoveného opatrovníka).
03

Přiložte přílohy a podejte 


Vyplněnou Žádost pošlete poštou nebo emailem sociálnímu pracovníkovi - kontakt najdete v sekci kontakty. Žádost můžete donést i osobně. K žádosti přiložte Vyjádření lékaře, případně dokument o stanovení opatrovníka. 
04

 Posouzení žádosti


Z Vaší žádosti posoudíme, zda patříte do okruhu osob, kterým jsou naše služby určeny – splnění podmínky cílové skupiny. Pokud je kapacita požadované služby naplněna a Vy projevíte v žádosti svůj souhlas o zařazení do Pořadníku žadatelů, zařadíme ji podle bodového hodnocení a sociálního šetření. Pro zařazení do Pořadníku se zohledňuje Vaše potřebnost poskytování sociální služby. Pokud Vaši Žádost zamítneme z důvodu nesplnění cílové skupiny, doporučíme Vám vhodnější sociální službu. 
05

Sdělíme vám výsledek


Oznámení o přijetí Vaší Žádosti s výsledkem posouzení Vám písemně sdělíme zpravidla do 30 dnů od jejího podání.
06

I když vás nepřijmeme


V případě uvolnění kapacity nabízíme volná místa žadatelům dle výše zmíněného pořadníku. Budeme pak společně vyjednávat o podmínkách poskytování služby tak, aby na základě Vašich individuálních potřeb mohla být uzavřena smlouva šitá na míru. 
07

Příprava smlouvy


Připravíme pro Vás smlouvu o poskytnutí sociální služby. Sociální pracovník s Vámi projedná jednotlivé části tak, abyste rozuměl/a jejímu obsahu a účelu. Předáme Vám v písemné formě doporučení, co si s sebou máte vzít, co byste u nás potřeboval/a. Ukázky těchto dokumentů najdete na stránce dokumentů
08

Podpis smlouvy


Smlouvu o poskytnutí pobytové sociální služby podepíšeme nejpozději v den přijetí do zařízení.  Pomůžeme Vám s ubytováním, podrobně Vás seznámíme s prostředím a vaším klíčovým pracovníkem, který s Vámi bude projednávat individuální pomoc dle Vašich potřeb, schopností a dovedností.  V případě pečovatelské služby je s Vámi podepsána smlouva nejpozději v den zahájení poskytování úkonů.

Kritéria pro posouzení vaší žádosti

 
  • Soběstačnost žadatele (posuzujeme míru podpory a pomoci, která se odvíjí od zdravotního stavu v oblasti základních životních potřeb – mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologických potřeb, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost)
  • Sociální situace žadatele (přihlížíme k důvodům a naléhavosti konkrétní žádosti, možnosti využití terénních sociálních služeb, osamělost, nevhodné sociální zázemí apod.)
  • Možnosti zajištění pomoci a podpory v přirozeném prostředí žadatele a jejich možnosti do budoucna (zohledňujeme rodinnou situaci - zda se jedná o osamělého žadatele, rodinné vazby v okolí domácnosti nebo zařízení)
  • Bytové podmínky žadatele (posuzujeme vhodnost současného bydlení pro běžný život žadatele, např. míru bezbariérovosti, vyhovující bytové podmínky apod.)
Žádáme žadatele, jejich rodinné příslušníky, známé, aby v případě, že nastanou změny (úmrtí žadatele, umístění v jiném zařízení sociálních služeb a netrvání již na vyřízení žádosti u nás, případně požadavek o zrušení žádosti z jiného důvodu apod.), nám tuto skutečnost sdělili. Na základě těchto podkladů budou žádosti z evidence vyřazeny.


Kontaktní osoby naleznete na stránkách jednotlivých služeb.