Pomáhají nám

DOBROVOLNICTVÍ 

Dobrovolníci jsou společníci, kteří bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch druhých lidí. 

S ČÍM MŮŽETE POMOCI 

Cílem dobrovolné činnosti v našem zařízení je volnočasová aktivizace seniorů.   

Dobrovolníci naše uživatele služeb navštěvují na pokojích nebo je doprovází na procházky. Se seniory si čtou, zpívají, luští křížovky, ale hlavně si s nimi povídají. Pomáhají také s pořádáním sportovních, kulturních a společenských akcí. 

JAK SE STÁT U NÁS DOBROVOLNÍKEM 

Pokud máte čas a chuť s námi pravidelně dobrovolně spolupracovat můžete kontaktovat dobrovolnické centrum Maltézské pomoci o. p. s. v Šumperku.  

Centrum zajistí vaše proškolení, pojištění, supervizi a uzavře s vámi smlouvu o dobrovolnické činnosti.  

Dobrovolníci mají v sídle organizace zřízenou šatnu, kde mají své zázemí pro uložení osobních věcí.

KONTAKT NA KOORDINÁTORA DOBROVOLNICKÉ POMOCI 

Leona Krejčí

Email: leona.krejci@maltezskapomoc.cz  

Telefon: 731  626  112

Adresa:
Maltézská pomoc, centrum Šumperk 

Kostelní náměstí 4. 787 01 Šumperk 


Webové stránky: maltezskapomoc.cz/sumperk

KONCERT PRO DOBROVOLNÍKY

Tradičně, na začátku adventního období, pořádáme Koncert pro dobrovolníky, jako poděkování za jejich celoroční práci. Kromě pestrého kulturního programu je součástí akce i slavnostní předání Osvědčení o výkonu dobrovolnické činnosti a drobného dárku.

top