Domov pro seniory

 

Domov pro seniory je celoroční pobytová sociální služba poskytována dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

I přesto, že patříme k větším zařízením, snažíme se umožnit našim uživatelům, žít co nejvíce běžným způsobem života dle jejich zvyklostí a potřeb. 
 

Cílová skupina Domova pro seniory

Služba je určena osobám starším 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nemohou žít ve svém domácím prostředí. V našem zařízení mohou najít nový domov i manželské páry.

Kapacita Domova pro seniory

Máme  k dispozici celkovou kapacitu 170 míst:
  • 66 jednolůžkových pokojů
  • 49 dvoulůžkových pokojů
  • 2 třílůžkové pokoje

Provoz Domova pro seniory

  • Domov pro seniory je celoroční pobytová sociální služba poskytována dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
  • Služby se poskytují 24 hodin denně, a to každý den dle individuálního plánu, potřeb a možností uživatele.
  • Péči zajišťují pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, sociální pracovníci, aktivizační pracovníci s ergoterapeutem, fyzioterapeuti i nutriční terapeut.

Co nabízíme

Při poskytování péče usilujeme o zachování samostatnosti a soběstačnosti uživatelů našich služeb. Zaměřujeme se na rozvoj a udržení jejich stávajících dovedností a schopností, a to včetně péče o sebe sama. 

Naše pomoc vychází z individuálně určených potřeb. Usilujeme o zachování sociálních vazeb uživatelů s jejich rodinami, přáteli i vrstevníky. Vytváříme podmínky pro navazování nových přátelství. Nabízíme našim uživatelům i jejich blízkým pestrý program společenských a kulturních aktivit, podporujeme jejich aktivní trávení volného času. 

Drobné nákupy a občerstvení si mohou uživatelé služeb i návštěvy zajistit v kantýně ve vstupní hale.

Úhrada za poskytované služby

  • Konkrétní sazby za ubytování, stravu jsou blíže uvedeny v Sazebníku poskytnutých služeb.
  • Měsíční úhrady se zpravidla pohybují od 14 250 Kč do 15 150 Kč za měsíc dle počtu spolubydlících a velikosti pokoje.
  • Poskytnutá péče je hrazena z příspěvků na péči. Uživatel má zákonný nárok na 15 % ze svého měsíčního příjmu, z kterého si uživatel hradí léky, hyg. potřeby a další osobní věci. V těch případech, kdyby uživateli po zaplacení úhrady za pobyt a stravu tato částka nezůstala k dispozici, je mu úhrada snížena. Podle § 71 odst. 3 zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách máme právo navrhnout třetí osobě spoluúčast při úhradě nákladů.
  • Uživatelům můžeme také nabídnout fakultativní služby, například doprava automobilem, telefonování, kopírování apod..

Kontaktní osoba pro Domov pro seniory

Sociální pracovník - Domov pro seniory/1. oddělení
Eva Garguláková, DiS
Sociální pracovník - Domov pro seniory/oddělení 3, 3A
PhDr. Radka Vinklerová
Sociální pracovník - Domov pro seniory /2. oddělení
Mgr. Kateřina Čechová
top