Domov pro seniory

 

Domov pro seniory je celoroční pobytová sociální služba poskytována dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

I přesto, že patříme k větším zařízením, snažíme se umožnit našim uživatelům, žít co nejvíce běžným způsobem života dle jejich zvyklostí a potřeb. 
 
Cílová skupina Domova pro seniory
Služba je určena osobám starším 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nemohou žít ve svém domácím prostředí. V našem zařízení mohou najít nový domov i manželské páry.
Kapacita Domova pro seniory
Kapacita služby je 172 lůžek:
 • 74 jednolůžkových
 • 46 dvoulůžkových a
 • 2 třílůžkové pokoje
Provoz Domova pro seniory
 • Domov pro seniory je celoroční pobytová sociální služba poskytována dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
 • Služby se poskytují 24 hodin denně, a to každý den dle individuálního plánu, potřeb a možností uživatele.
 • Péči zajišťují pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, sociální pracovníci, aktivizační pracovníci s ergoterapeutem, fyzioterapeuti i nutriční terapeut.

Co nabízíme

Při poskytování péče usilujeme o zachování samostatnosti a soběstačnosti uživatelů našich služeb. Zaměřujeme se na rozvoj a udržení jejich stávajících dovedností a schopností, a to včetně péče o sebe sama. 

Naše pomoc vychází z individuálně určených potřeb. Usilujeme o zachování sociálních vazeb uživatelů s jejich rodinami, přáteli i vrstevníky. Vytváříme podmínky pro navazování nových přátelství. Nabízíme našim uživatelům i jejich blízkým pestrý program společenských a kulturních aktivit, podporujeme jejich aktivní trávení volného času. 

Drobné nákupy a občerstvení si mohou uživatelé služeb i návštěvy zajistit v kantýně ve vstupní hale.

Poskytované služby (DS)

Uživatelům služeb poskytujeme zejména tyto základní činnosti: 
 • celoroční ubytování včetně zajištění úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla
 • celodenní stravování s možností zajištění dietní a diabetické stravy v rozsahu minimálně 5 jídel denně
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • ošetřovatelské služby a zprostředkování lékařské péče
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizační činnosti, společenské aktivity, individuální nácviky apod. 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • sociálně terapeutické činnosti

Kdy vás do Domova pro seniory nemůžeme přijmout?

Pokud patříte k osobám:
 • s diagnostikovanou duševní poruchou, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití např. schizofrenie, maniodepresivní psychóza, poruchami způsobenými chronickým užíváním omamných a psychotropních látek, disociální poruchou osobnosti apod. 
 • se smyslovým postižením – nevidomým, hluchoněmým, hluchoslepým a neslyšícím, které vyžadují speciální péči (např. znaková řeč)
 • které vyžadují 100 % soukromí.

Úhrada za poskytované služby

 • Konkrétní sazby za ubytování, stravu jsou blíže uvedeny v Sazebníku poskytnutých služeb.
 • Měsíční úhrady se zpravidla pohybují od 8310 Kč do 10 500 Kč za měsíc dle počtu spolubydlících a velikosti pokoje.
 • Poskytnutá péče je hrazena z příspěvků na péči. Uživatel má zákonný nárok na 15 % ze svého měsíčního příjmu, z kterého si uživatel hradí léky, hyg. potřeby a další osobní věci. V těch případech, kdyby uživateli po zaplacení úhrady za pobyt a stravu tato částka nezůstala k dispozici, je mu úhrada snížena. Podle § 71 odst. 3 zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách máme právo navrhnout třetí osobě spoluúčast při úhradě nákladů.
 • Uživatelům můžeme také nabídnout fakultativní služby, například doprava automobilem, telefonování, kopírování apod.

Sazebník (DS, DZR)

Ubytování a strava

Druh pokoje

s balkonem Kč/den

bez balkonu Kč/den

Strava Kč/den

Úhrada celkem

za den

za 30 dnů

s balkonem

bez balkonu

s balkonem

bez balkonu

1- lůžkový pokoj menší

170,-

160,-

170,-

340,-

330,-

10 200,-

9 990,-

1- lůžkový pokoj větší

180,-

170,-

170,-

350,-

340,-

10 500

10 200,-

2- lůžkový pokoj

145,-

130,-

170,-

315,-

300,-

9 450,-

9 000

3- lůžkový pokoj

-

107,-

170,-

-

277,-

-

8 310,-

Poskytnutá péče je hrazena z příspěvků na péči. Uživatel má zákonný nárok na 15 % ze svého měsíčního příjmu, z kterého si uživatel hradí léky, hyg. potřeby a další osobní věci.

V těch případech, kdyby uživateli po zaplacení úhrady za pobyt a stravu tato částka nezůstala k dispozici, je mu úhrada snížena.

Podle § 71 odst. 3 zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách máme právo navrhnout třetí osobě spoluúčast při úhradě nákladů. 


Fakultativní služby

 • telefonní hovory

  • ve výši skutečných nákladů dle výpisu z ústředny

 • zasílání hotovosti

  • ve výši skutečných nákladů včetně poštovného z odeslané částky

 • revize vlastních elektrospotřebičů

  • 50,- Kč /kus

 • doprava automobilem SSPS po městě

  • 15,- Kč/km 

 • kopírování a tisk černobíle A4

  • jednostranně 1,- Kč

  • oboustranně 2,- Kč

 • tisk barevně A4

  • jednostranně 2,- Kč

  • oboustranně 4,- Kč

Kontaktní osoba pro Domov pro seniory

Sociální pracovník - Domov pro seniory/1. oddělení
Eva Garguláková, DiS
Sociální pracovnice - Domov pro seniory/oddělení 3, 3A
PhDr. Radka Vinklerová
Sociální pracovník - Domov pro seniory/ 2. oddělení
Bc. Monika Kroláková, DiS.