Domov se zvláštním režimem

 

Domov se zvláštním režimem je celoroční pobytová sociální služba, registrovaná podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 
"Prostředí služby i personální obsazení je přizpůsobeno potřebám osob s demencí."
Cílová skupina Domova se zvláštním režimem
Služba je určena pro osoby od 50 let věku, které v důsledku onemocnění demencí mají sníženou soběstačnost, jsou schopny samostatného pohybu, nebo se pohybují s dopomocí, ale nemohou nadále žít ve svém domácím prostředí, ani nelze řešit jejich situaci pomocí jiných sociálních služeb. Věnujeme se zde lidem s chronickým duševním onemocněním. 
 
Kapacita Domova se zvláštním režimem
Máme  k dispozici celkovou kapacitu 58 míst:
 • 8 jednolůžkových pokojů
 • 25 dvoulůžkových pokojů
Provoz Domova se zvláštním režimem
 • Domov se zvláštním režimem je celoroční pobytová sociální služba, registrovaná podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Služby se poskytují 24 hodin denně, a to každý den dle individuálního plánu, potřeb a možností uživatele.
 • Péči zajišťují pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, sociální pracovníci, aktivizační pracovníci s ergoterapeutem, fyzioterapeuti i nutriční terapeut.

Co nabízíme


Při poskytování péče se zaměřujeme na udržování a upevňování schopnosti a dovednosti uživatelů služeb, s cílem zachovat co nejdéle jejich soběstačnost a schopnost orientace místem i časem. Snažíme se jim umožnit žít běžným způsobem života, Vytváříme podmínky pro jejich aktivní trávení volného času a udržování přirozených sociálních vazeb. 

Poskytované služby (DZR)

 • celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla, 
 • celodenní stravování s možností zajištění dietní a diabetické stravy v rozsahu minimálně 5 jídel denně 
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • sociálně terapeutické činnosti 
 • dále jsou poskytovány ošetřovatelské služby a zprostředkována lékařská péče. 

Kdy vás do Domova se zvláštním režimem nemůžeme přijmout?

Pokud patříte k osobám,
    • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, protože potřebují infuzní terapii, výživu sondou, podpůrnou přístrojovou terapii a nepřetržitou lékařskou péči 
    • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociální služby z důvodu akutní infekční nemoci, jež vyžaduje zvýšené hygienicko-epidemiologické nároky 
    • s diagnostikovanou doplňující psychotickou duševní poruchou – schizofrenní onemocnění, maniodepresivní (bipolární) porucha v nekompenzované formě 
    • se smyslovým postižením, nevidomí, hluchoněmí, hluchoslepí a neslyšící, které vyžadují speciální péči – znakovou řeč apod.
 

Úhrada za poskytované služby

 
 • Konkrétní sazby za ubytování, stravu jsou blíže uvedeny v Sazebníku poskytnutých služeb.
 • Měsíční úhrady se zpravidla pohybují od 8310 Kč do 10 500 Kč za měsíc dle počtu spolubydlících a velikosti pokoje.
 • Poskytnutá péče je hrazena z příspěvků na péči. Uživatel má zákonný nárok na 15 % ze svého měsíčního příjmu, z kterého si uživatel hradí léky, hyg. potřeby a další osobní věci.
 • V těch případech, kdyby uživateli po zaplacení úhrady za pobyt a stravu tato částka nezůstala k dispozici, je mu úhrada snížena.
 • Podle § 71 odst. 3 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách máme právo navrhnout třetí osobě spoluúčast při úhradě nákladů.
 • Uživatelům můžeme také nabídnout fakultativní služby, například doprava automobilem, telefonování, kopírování apod.

Sazebník (DS, DZR)

Ubytování a strava

Druh pokoje

s balkonem Kč/den

bez balkonu Kč/den

Strava Kč/den

Úhrada celkem

za den

za 30 dnů

s balkonem

bez balkonu

s balkonem

bez balkonu

1- lůžkový pokoj menší

170,-

160,-

170,-

340,-

330,-

10 200,-

9 990,-

1- lůžkový pokoj větší

180,-

170,-

170,-

350,-

340,-

10 500

10 200,-

2- lůžkový pokoj

145,-

130,-

170,-

315,-

300,-

9 450,-

9 000

3- lůžkový pokoj

-

107,-

170,-

-

277,-

-

8 310,-

Poskytnutá péče je hrazena z příspěvků na péči. Uživatel má zákonný nárok na 15 % ze svého měsíčního příjmu, z kterého si uživatel hradí léky, hyg. potřeby a další osobní věci.

V těch případech, kdyby uživateli po zaplacení úhrady za pobyt a stravu tato částka nezůstala k dispozici, je mu úhrada snížena.

Podle § 71 odst. 3 zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách máme právo navrhnout třetí osobě spoluúčast při úhradě nákladů. 


Fakultativní služby

 • telefonní hovory

  • ve výši skutečných nákladů dle výpisu z ústředny

 • zasílání hotovosti

  • ve výši skutečných nákladů včetně poštovného z odeslané částky

 • revize vlastních elektrospotřebičů

  • 50,- Kč /kus

 • doprava automobilem SSPS po městě

  • 15,- Kč/km 

 • kopírování a tisk černobíle A4

  • jednostranně 1,- Kč

  • oboustranně 2,- Kč

 • tisk barevně A4

  • jednostranně 2,- Kč

  • oboustranně 4,- Kč

Kontaktní osoba pro Domov se zvláštním režimem

Sociální pracovník - Domov se zvláštním režimem
Mgr. Kateřina Čechová