Domov se zvláštním režimem

 

Domov se zvláštním režimem je celoroční pobytová sociální služba, registrovaná podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 
"Prostředí služby i personální obsazení je přizpůsobeno potřebám osob s demencí."

Cílová skupina Domova se zvláštním režimem

Služba je určena pro osoby od 50 let věku, které v důsledku onemocnění demencí mají sníženou soběstačnost, jsou schopny samostatného pohybu, nebo se pohybují s dopomocí, ale nemohou nadále žít ve svém domácím prostředí, ani nelze řešit jejich situaci pomocí jiných sociálních služeb. Věnujeme se zde lidem s chronickým duševním onemocněním. 
 

Kapacita Domova se zvláštním režimem

Máme  k dispozici celkovou kapacitu 58 míst:
 • 8 jednolůžkových pokojů
 • 25 dvoulůžkových pokojů

Provoz Domova se zvláštním režimem

 • Domov se zvláštním režimem je celoroční pobytová sociální služba, registrovaná podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Služby se poskytují 24 hodin denně, a to každý den dle individuálního plánu, potřeb a možností uživatele.
 • Péči zajišťují pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, sociální pracovníci, aktivizační pracovníci s ergoterapeutem, fyzioterapeuti i nutriční terapeut.

Co nabízíme


Při poskytování péče se zaměřujeme na udržování a upevňování schopnosti a dovednosti uživatelů služeb, s cílem zachovat co nejdéle jejich soběstačnost a schopnost orientace místem i časem. Snažíme se jim umožnit žít běžným způsobem života, Vytváříme podmínky pro jejich aktivní trávení volného času a udržování přirozených sociálních vazeb. 

Úhrada za poskytované služby

 
 • Konkrétní sazby za ubytování, stravu jsou blíže uvedeny v Sazebníku poskytnutých služeb.
 • Měsíční úhrady se zpravidla pohybují od 14 250 Kč do 15 150 Kč za měsíc dle počtu spolubydlících a velikosti pokoje.
 • Poskytnutá péče je hrazena z příspěvků na péči. Uživatel má zákonný nárok na 15 % ze svého měsíčního příjmu, z kterého si uživatel hradí léky, hyg. potřeby a další osobní věci.
 • V těch případech, kdyby uživateli po zaplacení úhrady za pobyt a stravu tato částka nezůstala k dispozici, je mu úhrada snížena.
 • Podle § 71 odst. 3 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách máme právo navrhnout třetí osobě spoluúčast při úhradě nákladů.
 • Uživatelům můžeme také nabídnout fakultativní služby, například doprava automobilem, telefonování, kopírování apod..

Kontaktní osoba pro Domov se zvláštním režimem

Sociální pracovník - Domov se zvláštním režimem
Bc. Monika Kroláková, DiS.
top