Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
Olomouc
779 11
logook.jpg
Základní účel zřízení:
Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní činnost:
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35, 40 (pečovatelská služba), 49 (domov pro seniory), 50 (domov se zvláštním režimem) a 51 (chráněné bydlení) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a poskytování stravovacích služeb oprávněným osobám v rámci jiných příspěvkových organizací Olomouckého kraje působících v sociální oblasti.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek

Organizace se člení na pět odborných úseků a řediteli jsou přímo podřízeni vedoucí zaměstnanci těchto úseků: vedoucí ekonomického úseku, vedoucí ošetřovatelsko-zdravotního a hygienického úseku, vedoucí sociálního úseku, vedoucí stravovacího úseku, vedoucí technického úseku a manažer kvality. 
Organizace poskytuje 4 registrované služby - domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelskou službu a chráněné bydlení.

4. Kontaktní spojení

 • ​4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Sociální služby pro seniory, p. o,
  U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk
 • 4.3 Úřední hodiny sociálního úseku

  Pondělí 06:00 14:30
  Úterý 06:00 14:30
  Středa 06:00 14:30
  Čtvrtek 06:00 14:30
  Pátek 06:00 14:30
 • 4.4 Telefonní čísla

  Pevná linka: +420 583 215 518
  Mobil: +420 603 588 994
 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.socsluzby.cz
 • 4.6 Adresa podatelny

  Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. 
  U sanatoria 2631/25 
  787 01 Šumperk

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna: není zřízena
  Další elektronické adresy: reditel%at%socsluzby.cz
 • 4.8 Datová schránka

  swtkh5e

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 86-7472590207/100

6. IČO

IČ: 75004011

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: whistleblowing@socsluzby.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): swtkh5e

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Sociální služby pro seniory, p. o., U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: manažer
kvality

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí manažer kvality, v případě jeho
nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací ředitel organizace, tazatel obdrží
odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje
všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní
nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.
 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době neposkytujeme žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona
  č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 SB.

 • V uplynulém roce nebyly žádné informace požadovány.
top