Chráněné bydlení


Služby chráněného bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jsou poskytovány v penzionech v Šumperku, Bludově a Nových Losinách. Uživatelé služeb, zde obývají samostatné bytové jednotky, ve kterých je jim poskytovaná podpora dle nasmlouvaných úkonů. 
V chráněném bydlení vytváříme domácí a bezpečné prostředí. Podporujeme uživatele služeb, aby žili i nadále plnohodnotným životem.

Cílová skupina Chráněného bydlení

Služba je určena osobám od 50 let s chronickým onemocněním nebo tělesným postižením, kteří přes své zdravotní potíže nejsou schopni zůstat v domácím prostředí a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita Chráněného bydlení

Celková kapacita služby Chráněné bydlení je 47 uživatelů
  • Šumperk – 20 míst
  • Bludov – 15 míst
  • Nové Losiny – 12 míst

Provoz Chráněného bydlení

Ubytování je uživatelům poskytováno nepřetržitě
 
Další nasmlouvané úkony jsou poskytovány v době:
  • Pracovní dny: 6:00 - 18.00 
  • Víkendy a svátky: 7:00 - 18:00 

Kde najdete naše domy Chráněného bydlení?


Co nabízíme

Našim uživatelům nabízíme individuální pomoc a podporu při péči o jejich osobu i
domácnost. Vedeme je k všestrannému rozvoji a udržení soběstačnosti. Pomáháme
uživatelům obstarat pochůzky a nákupy, které už nezvládnou vlastními silami. Snažíme
se v našich penzionech vytvářet domácí atmosféru tak, aby se zde všichni cítili příjemně
a v bezpečí.

Úhrada za poskytované služby


Výši úhrady za poskytované činnosti stanovuje Sazebník poskytovaných služeb.
Sazebník rozlišuje platby za jednotky času nebo úkonu. Platby jsou účtovány za podle
skutečně spotřebovaného času nebo odebraných jednotek. Pokud poskytování těchto
úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se
poměrně krátí.

Sazby za fakultativní služby jsou blíže uvedeny také v Sazebníku poskytovaných
služeb.

Kontaktní osoby pro zájemce o službu

sociální pracovník - chráněné bydlení
Bc. Pavlína Kozáková
top