Svatováclavské rozjímání

26. 09. 2023 v 7:56 hodin
Den české státnosti je český státní svátek, který připadá na 28. září. Toto datum je zároveň svátkem sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Svátek připadá na den jeho zavraždění asi v roce 935 za účasti Václavova bratra Boleslava.
Tuto událost a příběh knížete Václava jsme si připomněli v podání pana Františka Klíče. Ten nám  za pomoci aktivizační pracovnice přednesl proglas-úvod k evangeliu a přehrál píseň Hospodine pomiluj ny. Také nám mezi jednotlivými ukázkami povyprávěl o životě knížete Václava. Uživatelům se svatováclavské rozjímání líbilo. Tímto panu Františkovi děkujeme za zajímavé pojetí, které nás všechny zaujalo.
 
top