Povídání o betlémech

21. 12. 2023 v 9:03 hodin
V kostelích by se za předchůdce betlémů daly považovat nejrůznější deskové malby, fresky a reliéfy s vyobrazením tématu Narození. Takovéto motivy najdeme už v chrámech z 5. století. První živé betlémy jsou spojované se sv. Františkem z Assisi, který roku 1233 sloužil vánoční mši mimo kostel u stáje, kde byl oslík a vůl. První doložený český betlém je z roku 1562, byl umístěn v pražském kostele sv. Klimenta v Clementinu. V 17. století byly už betlémy plošně rozšířené. Počátkem 19. století to chvíli vypadalo vlivem osvícenství, že budou z kostelů odstraněny, ale už byly považovány za tradiční, oblíbené a zažité. Většina betlémů, které známe z dnešní vánoční návštěvy kostelů, pochází nejčastěji z počátku 20. století. Betlémy vyprávějí a tradují biblický příběh narození Ježíše Krista. Je to celá řada drobných příběhů spjatých s příběhem narození. Jsou tam pastýři, které k cestě do Betléma vyzval hlas andělů. Je to příběh mágů z východu – tří králů, kteří se přicházejí do Betléma poklonit novému vládci světa. Přinášejí mu přitom atributy královské i kněžské moci: zlato, myrhu a kadidlo.  Ani betlémská hvězda není v příběhu jen jakýmsi pasivním svědkem, nýbrž přirozeným aktivním aktérem příběhu. Hvězda samotná se přichází poklonit nově narozenému Spasiteli. Samotný název upomíná na město, ve kterém se Ježíš narodil. 
Povídání o betlémech si pro nás připravil pan František Klíč. Jeho vyprávění naše uživatele velice zaujalo. Na akci si mohli zároveň pochutnat na vánočním cukroví a vaječném likéru, které vlastnoručně upekly a vyrobily naše uživatelky.
 
top