Návštěva čarodějnic

27. 04. 2023 v 15:21 hodin
Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice, který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května.
Podoba pálení čarodějnic na počátku 21. století si zachovala řadu rysů pocházejících z minulosti, zároveň však došlo k řadě změn. Odlišná je především funkce, původní sociální, ochranný a náboženský význam byl nahrazen funkcí zábavnou a společenskou. Pálení čarodějnic probíhá jak v rámci rodiny, sousedů či přátel, tak jako organizovaná akce. Především městské a organizované akce někdy mívají charakter jakéhosi „čarodějnického karnevalu“. 
Skupinka čarodějnic se cestou na Petrovi kameny zastavila také v naší organizaci. Společně jsme si popovídali o tradicích. Uživatelé ochutnali různé lektvary, a také perníčky a výrobky z listového těsta, které nám v rámci terapie připravili naši šikovní uživatelé.
K poslechu hrála veselá hudba a uživatelé si kromě “leteckého průkazu“ odnesli i příjemný zážitek
 
top