Masopustní veselice

14. 02. 2023
Každý rok si s uživateli připomínáme nejrůznější tradice, jednou z nich je masopust. Masopust je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Zatím co jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů, má pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do začátku března. V původním smyslu jde o "opuštění masa", proto naše uživatelky pro všechny zúčastněné vlastnoručně připravily tradiční vdolečky. Kromě hostiny, zabijaček a průvodu masek k Masopustu patří i zábava a taneční vystoupení. O to se u nás na domově postarali Pohodáři z Bludova. Atmosféra byla tak veselá, že si s vystupujícími zatančili i někteří naši uživatelé.
top