Koncert pro dobrovolníky

15. 11. 2021 v 13:50 hodin
V pondělí 15.11. 2021 se nám podařilo uspořádat Koncert pro dobrovolníky jako poděkování za jejich celoroční práci a podporu, a to  i v časech, kdy byla v našem Domově opravdu těžká situace. Všichni oceňujeme ochotu dobrovolníků pracovat pro dobro druhých ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Děkujeme Městu Šumperk za finanční podporu akce a Danu Holému za skvělý hudební výkon. Společně jsme si to moc užili.
ogpcnelfofmhbhop-png.png
top