Kácení máje

06. 06. 2023 v 15:37 hodin
V lidové tradici bývá počátek května spojen se stavěním májek. Obyčej stavění májí je velmi starý a znají ho po celé Evropě. Strom představoval strážného ducha obce. Se stavěním máje je spojen i zvyk jejího nočního hlídání, podle zvyků to bývá do východu slunce nebo také do prvního kohoutího zakokrhání, před muži ze sousedních vesnic. Se stavěním májek nebo v den kácení se pořádaly i taneční zábavy.
Naši uživatelé si tuto tradici mohli připomenout v úterý 6.6., kdy jsme „naši“ májku společně pokáceli a popovídali jsme si o zvycích, s tím spojených. Při této příležitosti nám zazpíval sbor ŽAVEZ, kterému tímto děkujeme.
 
top