Zvýšení sazeb od 1.6.2023

29. 05. 2023 v 10:43 hodin
Vážení uživatelé služeb, zákonní zástupci,
 
v souladu s rozhodnutím Rady Olomouckého kraje stanovit minimální limity úhrad za ubytování v pobytových sociálních službách, dojde  ke zvýšení sazeb za a ubytování a stravu s platností od 1.6.2023. Děkujeme za pochopení. 

S  pozdravem,
Ing. J. Gonda

 
top