Změna podmínek pro vstup do zařízení od 9.7.2021

02. 07. 2021 v 15:40 hodin

Vážení uživatelé, rodinní příslušníci a blízcí uživatelů pobytových služeb SSPS Šumperk,
oznamujeme vám, že s platností od 9. 7. 2021 došlo ke změnám způsobu prokazování k povolení návštěv. Opět bude uznáno pouze ukončené očkování, od kterého uplyne lhůta 14 dnů.
Všechna ostatní pravidla zůstala nezměněna. Více viz Pravidla návštěv od 9.7.2021