Upřesnění informací k pravidlům návštěv od 4.12.2021

13. 12. 2021 v 8:50 hodin
Vážení uživatelé, rodinní příslušníci a blízcí uživatelů pobytových služeb SSPS Šumperk,
Rádi bychom upřesnili informace ke vstupu návštěv do zařízení. Návštěvy jsou povoleny pro osoby, které:
  1. absolvovaly nejpozději před 24 hodinami  POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a předloží o tom doklad (SMS není doklad).
  2. absolvovaly nejpozději před 72 hodinami PCR test s negativním výsledkem  a předloží o tom doklad.
  3. v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a  doloží o tom doklad (SMS není doklad).
  4. předloží doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od ukončeného očkování uplynulo více než 14 dní.
  5. Navíc každá návštěva si musí provést před pracovníkem vrátnice samotest z vlastních zásob (pokud ve stejný den neabsolvovala antigenní test ve zdravotnickém zařízení), abychom snížili riziko zavlečení nákazy do zařízení, absolvování očkování podle aktuálních informací nezajišťuje, že návštěva nebude infekční.

 
Každá návštěva je povinna si termín návštěvy rezervovat předem na tel.: čísle 583 215 518 nebo 603 588 994.
  1. cyklus: 13:30 - 14:00
  2. cyklus: 14:15 - 14:45
  3. cyklus: 15:00 - 15:30
  4. cyklus: 15:45 - 16:15
  5. cyklus: 16:30 - 17:00
 
Pravidla návštěv od 4.12.2021 jsou uvedena v záložce Důležitá oznámení (ze života/ důležitá oznámení).