Stěhování kanceláří soc. pracovníků, pokladny a pečovatelské služby

06. 05. 2022 v 12:45 hodin
V tomto a příštím týdnu dochází ke stěhování pokladny, sociálních pracovníků a pečovatelské služby. 

POKLADNA je nově v provozu v první dveřích vlevo v přízemí 1. oddělení, za ředitelnou, kancelář vlevo, email: pokladna@socsluzby.cz, tel.: 773 779 783, domovská klapka 245.

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE DZR je přestěhována do prostor po pokladně, tzn. poslední dveře vlevo v přízemí 1. oddělení, kancelář vlevo. Nově je jí Bc. Monika KROLÁKOVÁ,
email: krolakova@socsluzby.cz, tel.: 778 499 860.

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE DPS 1.ODD. zůstává ve stejné kanceláři, tzn. poslední dveře vlevo v přízemí 1. oddělení, kancelář vpravo. Eva GARGULÁKOVÁ, DiS.,
email: gargulakova@socsluzby.cz, tel.: 606 022 878.

SOCIÁLNÍ PRACOVNICI DPS 2. ODD. najdete v prostorách oddělení 3.A, poslední dveře vpravo směrem do zahrady, kancelář vpravo. I tady došlo ke změně a je jí Mgr. Kateřina ČECHOVÁ,
email: cechova@socsluzby.cz, tel.: 606 022 879.
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE DPS 3 + 3.A ODD. sídlí v posledních dveřích vpravo, levá kancelář, na odd. 3.A směrem do zahrady. Nadále je jí PhDr. Radka VINKLEROVÁ,
email: vinklerova@socsluzby.cz, tel.: 778 499 857.

VEDOUCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY je k dispozici v předposledních dveřích vlevo v přízemí 1. oddělení, kancelář vpravo. Kateřina KUBÍČKOVÁ, email: kubickova@socsluzby.cz, tel.: 773 779 789.

POKLADNA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY se v příštím týdnu přestěhuje a od čtvrtku 12.5.2022 bude mít prostor ve stejných dveřích, jako pokladna SOC, tj. vlevo za ředitelnou, ale v pravé kanceláři.

Kontaktní osobou je Ivana KROBOTOVÁ

email: krobotova@socsluzby.cz, tel.: 778 419 760.