Sčítání lidu 2021

31. 03. 2021 v 9:52 hodin

Služby domov pro seniory (DPS), domov se zvláštním režimem (DZR) i chráněné bydlení (CHB) jsou zahrnuty do hromadného ubytovacího zařízení, které tvoří samostatný sčítací obvod.

Budou sečteni všichni uživatelé bez ohledu na adresu trvalého pobytu, neboť skutečně bydlí a žijí v pobytové sociální službě. 

Sčítání proběhne prostřednictvím listinných formulářů od 17. dubna 2021. Každému uživateli bude poskytnuta pomoc při vyplnění pověřeným sčítacím komisařem.

Ve službách DPS a DZR bude sčítání zajišťovat sociální pracovnice Eva Garguláková, DiS, na CHB sociální pracovnice Bc. Pavlína Gedušová.