Generální oprava ležatých rozvodů

11. 11. 2022 v 9:50 hodin
Ve dnech 14.11. – 18.11.2022 bude probíhat na II. pavilonu v suterénu na 3. oddělení generální oprava ležatých rozvodů teplé a studené vody.
 
Upozorňujeme vás, že:
  • práce budou probíhat od osmé hodiny ranní;
  • ve výše uvedených dnech budou na II. pavilonu omezeny dodávky studené a teplé vody ve všech patrech budovy, včetně WC;
  • prostory 3. oddělení v těchto dnech nebudou pro veřejnost přístupné, v tomto období nebudou na 3. oddělení umožněny návštěvy;
  • návštěvy na 3. oddělení o víkendu 19.11. - 20. 11. 2022, prosíme, ohlaste předem;
  • kaple bude po dobu oprav uzavřena, mše 19. 11. 2022 proběhne ve velkém sále;
  • pro zaměstnance bude v omezené míře umožněn vstup (šatna);
  • při vstupu do suterénu po dobu oprav je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
 Děkujeme za pochopení, s pozdravem
 
 Martin Janíček
vedoucí technického úseku