Zvýšení sazeb za ubytování

11. 08. 2022
                                                                                                                        V Šumperku 11.8.2022
 
Vážení uživatelé služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení zákonní zástupci,
 
vzhledem k neustále zvyšujícím cenám za energie a další služby se rozhodla Rada Olomouckého kraje stanovit minimální limity úhrad za ubytování v pobytových sociálních službách.   
 
V souladu s títmo rozhodnutím dojde k navýšení sazeb také v naší organizaci, a to s platností od 1.9.2022.
 
V následujícím období budete sociálními pracovnicemi jednotlivých oddělení přizváni k podpisu dodatku k Vaší Smlouvě o poskytnutí sociální služby.
 
Pevně věříme, že další zvyšování cen nás v blízké době nečeká a díky opakované valorizaci důchodů nedojde k významnějšímu propadu Vašich příjmů.
 
 
S přáním lepších zítřků,
 
Ing. Jiří Gonda, v.r.
ředitel SSPS Šumperk, p.o.
 
top