Zrušení rezervačního systému, zrušení povinnosti prokazovat bezinfekčnost

14. 03. 2022
Vážení uživatelé, rodinní příslušníci a blízcí uživatelů pobytových služeb SSPS Šumperk,
oznamujeme vám, že v souladu s mimořádným opatřením ze dne 11. 3. 2022 dochází ke zrušení povinnosti prokazovat bezinfekčnost při vstupu do našich zařízení. Rezervační systém je s platností od 14. 3.2022 také zrušen.
I nadále platí povinnost po dobu návštěv používat čisté osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Pomůcky je nutné si pořídit z vlastních zásob.
 
Dále Vás upozorňujeme, že každá návštěva je povinna:
  1. ke vstupu do zařízení používat hlavní vchod (přes vrátnici),
  2. před zahájením návštěvy se zapsat do návštěvní knihy, která je k dispozici u hlavního vchodu.
  3. oznámit svůj příchod a odchod z oddělení službu konajícímu personálu.
V případě výskytu nákazy COVID-19 v zařízení nebo zhoršení epidemiologické situace, dojde k omezení nebo zákazu návštěv, proto prosíme, abyste sledovali naše webové stránky www.socsluzby.cz.
 
V Šumperku 14. 3. 2021                                                                  
Ing. Jiří Gonda, v.r.
ředitel SSPS Šumperk, p.o.
 
 
top