Zrušení rezervačního systému, pravidla návštěv od 1.6.2021

17. 05. 2021
Vážení uživatelé, rodinní příslušníci a blízcí uživatelů pobytových služeb SSPS Šumperk,
oznamujeme vám, že epidemiologická situace se na území ČR natolik stabilizovala, že můžeme umožnit s platností od 1. 6. 2021 návštěvy bez nutné rezervace předem.

Doporučená délka návštěvy je 30 minut. Počet osob navštěvujících jednoho uživatele nebude omezen. Návštěvy na pokojích jsou povoleny, ale za podmínky respektování soužití spolubydlících na pokoji.

V případě výskytu nákazy COVID-19 v zařízení nebo zhoršení epidemiologické situace, dojde k omezení nebo zákazu návštěv, proto prosíme, abyste sledovali naše webové stránky www.socsluzby.cz.
 
Návštěvy jsou povoleny pro osoby, které:
 1. absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT- PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (SMS není doklad). Máte možnost samotestování vlastní testovací sadou před pracovníky vrátnice, kteří ověří výsledek vašeho testu.  V případě pozitivního výsledku nebude návštěva umožněna.
 2. v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a  doloží o tom doklad (SMS není doklad).
 3. doloží doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a a:
  1.  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
Dále Vás upozorňujeme, že každá návštěva je povinna:
 1. ke vstupu do zařízení používat hlavní vchod (přes vrátnici),
 2. před zahájením návštěvy podepsat čestné prohlášení, které bude k dispozici u hlavního vchodu.
 3. po dobu návštěv používat čisté osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Pomůcky je nutné si pořídit z vlastních zásob.
V Šumperku 24.5.2021
 
Ing. Jiří Gonda
 ředitel SSPS Šumperk, p.o.