Zákaz vycházení a návštěv

14. 10. 2020

V souladu s usnesením vlády č. 413/2020 je s platností od 14.10.2020 všem uživatelům pobytových služeb nařízen zákaz vycházení z areálu SSPS Šumperk, p. o. do skončení vyhlášeného nouzového stavu.

 
Uživatelům, u kterých by tento zákaz mohl způsobit závažné ohrožení psychického či zdravotního stavu, může udělit ředitel výjimku. Zákaz vycházení se nevztahuje na pobyt v přilehlých zahradách, které jsou součástí areálů SSPS Šumperk, p. o.
 

Dle usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č. 998 platí také zákaz návštěv s uvedenými výjimkami.

Povolit návštěvu může pouze ředitel SSPS Šumperk, p. o.. Povolené návštěvy, opatrovníci a blízcí osob v terminálním stadiu se musí předem ohlásit a zaregistrovat se telefonicky přes vrátnici do rezervačního systému.
 
Dále Vám sdělujeme, že:
  • Je povoleno shromažďování maximálně 6 osob, z tohoto důvodu budou skupinové aktivity probíhat v omezeném počtu účastníků.
  • Bohoslužby slova se budou konat podobně, jako při minulém nouzovém  stavu - 1. a 3. sobota v měsíci pro uživatele, kteří se samostatně pohybují. Pro uživatele, kteří potřebují doprovod pak 2. a 4. čtvrtek v měsíci.  
  • Kantýna zůstane v omezeném provozu bez možnosti konzumace potravin na místě.
  • Nákupy, které není možné zajistit v kantýně, budou prováděny 1 x týdně, své požadavky na nákupy hlaste pracovníkům na oddělení.
  • Důchody Vám budou vypláceny na depozitní účty nebo jinak dle individuální dohody.
Zároveň všechny uživatele prosíme, aby dodržovali pravidlo 3R - ruce, roušky, rozestupy.
 
V Šumperku dne 14. 10. 2020
Ing. Jiří Gonda, ředitel SSPS Šumperk, p. o.