Rozšíření návštěvních dnů od 10.5.2021

05. 05. 2021
Vážení rodinní příslušníci a přátelé uživatelů pobytových služeb SSPS Šumperk,

s radostí vám můžeme oznámit, že epidemiologická situace v našich zařízeních je i nadále stabilizovaná. Můžeme tak s platností od 10.5.2021 rozšířit rezervační systém návštěv na každý den v týdnu, v cyklech:

1. cyklus: 13:30 - 14:00
2. cyklus: 14:15 - 14:45
3. cyklus: 15:00 - 15:30
4. cyklus: 15:45 - 16:15

Návštěvy jsou povoleny pro osoby, které:
  1. absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT- PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (SMS není doklad). Máte možnost samotestování před pracovníky vrátnice, kteří ověří výsledek Vašeho testu.  
  2. v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (SMS není doklad).
  3. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní. Nutné doložit certifikát k nahlédnutí.
Dále Vás upozorňujeme, že:
  1. každá návštěva je povinna po dobu návštěv používat čisté osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Pomůcky je nutné si pořídit z vlastních zásob.
  2. nebude umožněna návštěva uživatelů na pokojích (mimo uživatelů, kterým zdravotní stav neumožní opustit lůžko). Návštěva proběhne ve společenském sále.
  3. k jednomu uživateli bude povolena návštěva jen jedné osoby během návštěvního dne. 
  4. Návštěvy u uživatelů v izolaci jsou zakázány.
  5. V případě splněných podmínek pro vstup, bude umožněna návštěva i osobám do 18 let věku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rezervaci návštěvy provádějte prostřednictvím tel. čísla 583 215 518.                                                                                                                                                                 V Šumperku 5.5.2021                                                                                   Ing. Jiří Gonda                                                                                                                    ředitel SSPS Šumperk, p.o.