Příkaz ředitele od 3.8.2020

01. 09. 2020
Vzhledem ke zhoršování epidemiologické situace budou z příkazu ředitele omezeny návštěvy následujícím způsobem:
  1. Návštěva bude umožněna maximálně 2 dospělým osobám k jednomu uživateli za jeden den, další osoby ve stejný den nebudou do areálu vpuštěny.
  2. Poslední návštěvy budou vpuštěny nejpozději 20 minut před koncem návštěvní doby. Rozsah návštěvních dob zůstává nezměněn.
  3. Doba návštěv ve vnitřních prostorech může trvat maximálně 20 minut. Návštěvy jsou povinny svůj příchod a odchod z oddělení hlásit personálu na pracovně.
  4. Ostatní ustanovení Pravidel návštěv ze dne 25. 5. 2020 jsou stále platná.
Prosíme všechny návštěvy, aby důsledně stanovená pravidla dodržovali a  spolupracovali s námi na ochraně zdraví uživatelů našich služeb.
Upozorňujeme, že v případě nedodržování Pravidel návštěv může být návštěva z areálu SSPS Šumperk, p. o. vykázána.