Pravidla návštěv od 8.6.2021

08. 06. 2021
Vážení uživatelé, rodinní příslušníci a blízcí uživatelů pobytových služeb SSPS Šumperk,
oznamujeme vám, že s platností od 8. 6. 2021 došlo ke změnám způsobu prokazování k povolení návštěv.

Návštěvy jsou povoleny pro osoby, které:
 1. absolvovaly nejpozději před 72 hodin  POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a předloží o tom doklad (SMS není doklad). Máte možnost samotestování vlastní testovací sadou před pracovníky vrátnice, kteří ověří výsledek vašeho testu.  Návštěvu je možno vykonat v případě předložení potvrzení od zaměstnavatele nebo školy o negativním výsledku testu.  
 2. absolvovaly nejpozději před 7 dny PCR test s negativním výsledkem  a předloží o tom doklad.
 3. v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a  doloží o tom doklad (SMS není doklad).
 4. doloží doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a:
  1.  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Připomínáme, že certifikát o očkovaní, absolvovaném testu nebo prodělané nemoci COVID-19 můžete získat na stránce https://ocko.uzis.cz/.

Dále Vás upozorňujeme, že každá návštěva je povinna:
 1. ke vstupu do zařízení používat hlavní vchod (přes vrátnici),
 2. před zahájením návštěvy podepsat čestné prohlášení, které bude k dispozici u hlavního vchodu.
 3. po dobu návštěv používat čisté osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Pomůcky je nutné si pořídit z vlastních zásob.
 4. v případě splněných podmínek pro vstup, bude umožněna návštěva i osobám do 18 let věku. Děti do 6 let test na přítomnost COVID-19 absolvovat nemusí. 
Doporučená délka návštěvy je 30 minut. Počet osob navštěvujících jednoho uživatele nebude omezen. Návštěvy na pokojích jsou povoleny, ale za podmínky respektování soužití spolubydlících na pokoji.
V případě výskytu nákazy COVID-19 v zařízení nebo zhoršení epidemiologické situace, dojde k omezení nebo zákazu návštěv, proto prosíme, abyste sledovali naše webové stránky www.socsluzby.cz.
 
V Šumperku 8.6.2021                

Ing. Jiří Gonda - ředitel SSPS Šumperk, p.o