Pravidla návštěv od 4.12.2021

02. 12. 2021
Vážení uživatelé, rodinní příslušníci a blízcí uživatelů pobytových služeb SSPS Šumperk,
nákaza onemocnění v COVID-19 v zřízení stále je, jednotky uživatelů jsou v izolaci a jsou u nich zvedena režimová opatření.
 
Návštěvy uživatelů služeb chceme povolit alespoň v omezené míře, tímto vám sdělujeme, že s platností od 4. 12. 2021 bude zaveden rezervační systém na každý den v týdnu.
Vstup bude umožněn maximálně 5 osobám během 1 cyklu, za jeden návštěvní den tedy maximálně 25 osobám.
 1. cyklus: 13:30 - 14:00
 2. cyklus: 14:15 - 14:45
 3. cyklus: 15:00 - 15:30
 4. cyklus: 15:45 - 16:15
 5. cyklus: 16:30 - 17:00
 1. U uživatelů, kteří jsou v izolaci, platí i nadále zákaz návštěv.
 2. Pro návštěvy platí povinnost rezervovat si termíny. Objednávky nelze uskutečňovat formou SMS.
 3. 1 uživatele může navštívit jen 1 osoba. Přednost budou mít zájemci, kteří v posledních dnech návštěvu neabsolvovali, abychom zajistili možnost kontaktů s blízkými co největšímu počtu uživatelů.
 4. Návštěvy budou probíhat ve společenském sále, kde budou jednotlivé stoly odděleny zástěnou.
 5. Na pokojích mohou návštěvy proběhnout u uživatelů, kteří  ze zdravotních důvodu nemohou opustit lůžko nebo bydlí na jednolůžkových pokojích. Návštěvy na pokojích jsou povinny oznámit svůj příchod i odchod personálu oddělení.
 6. Návštěva je povolena v rozsahu 30 minut.
 7. Návštěva nebude povolena osobám, které mají akutní projevy respiračního onemocnění. Pracovník vrátnice každé návštěvě změří teplotu.
Návštěvy jsou povoleny pro osoby, které:
 1. absolvovaly nejpozději před 24 hodinami  POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a předloží o tom doklad (SMS není doklad).
 2. absolvovaly nejpozději před 72 hodinami PCR test s negativním výsledkem  a předloží o tom doklad.
 3. v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a  doloží o tom doklad (SMS není doklad).
 4. předloží doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od ukončeného očkování uplynulo více než 14 dní.
 5. každá návštěva si musí provést před pracovníkem vrátnice samotest z vlastních zásob (pokud ve stejný den neabsolvovala antigenní test ve zdravotnickém zařízení), abychom snížili riziko zavlečení nákazy do zařízení, absolvování očkování podle aktuálních informací nezajišťuje, že návštěva nebude infekční.
Dále Vás upozorňujeme, že každá návštěva je povinna:
 1. ke vstupu do zařízení používat hlavní vchod (přes vrátnici),
 2. před zahájením návštěvy vyplnit a podepsat čestné prohlášení, které bude k dispozici u hlavního vchodu.
 3. po dobu návštěv používat čisté osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Pomůcky je nutné si pořídit z vlastních zásob.
 4. v případě splněných podmínek pro vstup, bude umožněna návštěva i osobám do 18 let věku.
Připomínáme, že certifikát o očkovaní, absolvovaném testu nebo prodělané nemoci COVID-19 můžete získat na stránce https://ocko.uzis.cz/.
 
V případě zhoršení epidemiologické situace, dojde opět k omezení nebo zákazu návštěv, proto prosíme, abyste sledovali naše webové stránky www.socsluzby.cz. Zároveň Vás žádáme o ohleduplný přístup k pracovníkům vrátnice i dalšímu personálu.
 
V Šumperku 2.12.2021                       Ing. Jiří Gonda - ředitel SSPS Šumperk, p.o.
 
top