Pravidla návštěv od 25.9.2020

25. 09. 2020
V souladu se stupni pohotovosti v oblasti veřejného zdraví a dle doporučeného postupu MPSV ČR č. 12/2020 jsou upravena pravidla pro návštěvy a vstup cizích osob do zařízení.

Pro všechny stupně pohotovosti, kromě červeného stupně, kdy bude vstup cizím osobám zakázán, platí pravidla uvedená v podkapitole 1.1.  

Aktuální stupeň zavedených opatření bude zveřejněn na webových stránkách organizace, můžeme Vám jej sdělit i telefonicky.  

Doporučujeme předem oznámit den a čas návštěvy na vrátnici, tel.: 583 215 518 nebo 603 588 994. Pro oznámení návštěv na penzionech použijte telefonní číslo konkrétního penzionu – Šumperk 778 705 678, Bludov 778 705 676 a Nové Losiny 778 705 680. Můžeme tak zajistit dopředu přípravu uživatele na Váš příchod nebo Vás informovat o případných omezeních.
 

1.1Pravidla platná pro všechny stupně pohotovosti

 1. Návštěva bude umožněna maximálně 2 dospělým osobám k jednomu uživateli za den.
 2. Návštěva je povinna mít po celou dobu pobytu v areálu zařízení ochranu dýchacích cest -čistou si nasadí při vstupu do areálu (nepoužije tu, ve které pobýval před příchodem do areálu)
 3. Návštěva je povinna použít dezinfekci na ruce při vstupu i při odchodu z budovy.
 4. Každá návštěva je povinna se ohlásit na vrátnici, kde jí bude změřena teplota. Při zjištěné tělesné teplotě 37°C a více, nebo jiného pozitivního příznaku nemoci COVID-19, nebude návštěva umožněna. Na penzionech chráněného bydlení se návštěvy hlásí pečovatelkám nebo se zapíší do evidence návštěv.
 5. Před vstupem do zařízení vyplní návštěva čestné prohlášení o bezinfekčnosti a souhlas s aktuálními Pravidly návštěv (za nezletilé nebo osoby omezené ve svéprávnosti to učiní jejich zákonný zástupce).
 6. Přinesené balíčky předá návštěva pracovníkovi při vstupu do areálu pro nutnou dezinfekci. Dle dosud platných pravidel pracovník zajistí předání balíčku uživateli. Pokud na penzionech chráněného bydlení není personál přítomen, je návštěva povinna donesené věci vydezinfikovat sama postřikovou dezinfekcí.
 7. Poslední návštěvy budou vpuštěny nejpozději 20 minut před koncem návštěvní doby.
 8. Doba návštěv ve vnitřních prostorách může trvat maximálně 20 minut. Návštěvy jsou povinny svůj příchod a odchod z oddělení hlásit personálu na pracovně.   
 9. V maximální možné míře bude návštěva probíhat ve venkovních prostorách zařízení.
 10. V případě nepříznivého počasí v určených místnostech uvnitř zařízení (vstupní hala, kulturní sál). V tomto případě bude omezena kapacita návštěv viz opatření druhý stupeň - žlutá barva semaforu.
 11. Pokud uživatel ze zdravotního důvodu nemůže opustit svůj pokoj, bude návštěva umožněna na pokoji. Na vícelůžkovém pokoji budou použity zástěny.
 12. Při návštěvě musí být dodržován dvoumetrový odstup od uživatele. Kontakt mezi uživatelem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
 13. Svůj příchod i odchod na oddělení oznámí návštěva pracovníkovi oddělení.
 14. Po ukončení každé návštěvy jsou prostory ihned dezinfikovány a větrány.
 15. Před ukončením návštěvy mimo pokoj uživatele, informuje návštěva pracovníka vrátnice (pečovatelku na chráněném bydlení), který zajistí doprovod uživatele zpět na pokoj.
 16. Pro sociální službu chráněné bydlení platí, že návštěvy proběhnou na pokojích uživatelů.
 17. Návštěva nebude umožněna u těch uživatelů, kteří budou v případné karanténě, pokud se nejedná o opatrovníky a blízké osob v terminálním stádiu.
 18. Ředitel organizace má právo přijatá opatření upravit z důvodu změny epidemiologické situace.
 19. Pravidla návštěv se vztahují také k návštěvám dobrovolníků Maltézské pomoci. 
 20. Všem návštěvám doporučujeme, aby si předem ověřili na webových stránkách organizace https://www.socsluzby.cz, zda se nezpřísnila opatření a nebyl omezen přístup cizích osob do zařízení. V případě nedodržení pravidel bude návštěva vykázána.