Pravidla návštěv od 22.11.2021

19. 11. 2021
Vážení uživatelé, rodinní příslušníci a blízcí uživatelů pobytových služeb SSPS Šumperk,
z důvodu neustále se zhoršující epidemiologické situace, jsme nuceni opět omezit rozsah návštěv. Oznamujeme vám tímto, že s platností od 1. 11. 2021:
a) budou povoleny návštěvy každý den v čase 13:00 - 17:00, rezervační systém zatím nebude zaveden;
b) 1 uživatele může navštívit současně 1 osoba;
c) návštěva je povolena v rozsahu 30 minut.  


Návštěvy jsou povoleny pro osoby, které:
  1. absolvovaly nejpozději před 24 hodinami  POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a předloží o tom doklad (SMS není doklad). Samotesty již nejsou uznávány. 
  2. absolvovaly nejpozději před 72 hodinami PCR test s negativním výsledkem  a předloží o tom doklad.
  3. v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a  doloží o tom doklad (SMS není doklad).
  4. předloží doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od ukončeného očkování uplynulo více než 14 dní.

 
Připomínáme, že certifikát o očkovaní, absolvovaném testu nebo prodělané nemoci COVID-19 můžete získat na stránce https://ocko.uzis.cz/.

Dále Vás upozorňujeme, že každá návštěva je povinna:

  1. ke vstupu do zařízení používat hlavní vchod (přes vrátnici),
  2. před zahájením návštěvy vyplnit a podepsat čestné prohlášení, které bude k dispozici u hlavního vchodu.
  3. po dobu návštěv používat čisté osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Pomůcky je nutné si pořídit z vlastních zásob.
  4. v případě splněných podmínek pro vstup, bude umožněna návštěva i osobám do 18 let věku.
  5. návštěvy na pokojích jsou povoleny, ale za podmínky respektování soužití spolubydlících na pokoji. Návštěva musí svůj příchod ohlásit na pracovně oddělení, aby po jejím skončení mohla být provedena potřebná hygienická opatření.

V případě výskytu nákazy COVID-19 v zařízení nebo zhoršení epidemiologické situace, dojde k omezení nebo zákazu návštěv, proto prosíme, abyste sledovali naše webové stránky www.socsluzby.cz.

 
V Šumperku 22.11.2021             
 
Ing. Jiří Gonda
ředitel SSPS Šumperk, p.o.