Povolení návštěv 2. pavilon

07. 02. 2022
Vážení rodinní příslušníci a přátelé uživatelů pobytových služeb SSPS Šumperk,
epidemiologická situace se stabilizovala.

Z tohoto důvodu mohou být od 8. 2. 2022  povoleny návštěvy i na 2. pavilonu (oddělení 2., 3, a 3A) dle rezervačního systému viz Pravidla návštěv od 4. 12. 2021

Vstup bude umožněn maximálně 5 osobám během 1 cyklu, za jeden návštěvní den tedy maximálně 25 osobám.
  1. cyklus: 13:30 - 14:00
  2. cyklus: 14:15 - 14:45
  3. cyklus: 15:00 - 15:30
  4. cyklus: 15:45 - 16:15
  5. cyklus: 16:30 - 17:00
Upozorňujeme, že u uživatelů, kteří jsou v izolaci, platí i nadále zákaz návštěv.
 
Návštěvy jsou povoleny pro osoby, které:
  1. absolvovaly nejpozději před 24 hodinami  POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a předloží o tom doklad (SMS není doklad).
  2. absolvovaly nejpozději před 72 hodinami PCR test s negativním výsledkem  a předloží o tom doklad.
  3. v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a  doloží o tom doklad (SMS není doklad).
  4. předloží doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od ukončeného očkování uplynulo více než 14 dní.

Navíc požadujeme po každé návštěvě provést před pracovníkem vrátnice samotest z vlastních zásob (pokud ve stejný den neabsolvovala antigenní test ve zdravotnickém zařízení), abychom snížili riziko zavlečení nákazy do zařízení, absolvování očkování nebo prodělaná nemoc podle aktuálních informací nezajišťují, že návštěva nebude infekční.

Dále upozorňujeme, že každá návštěva je povinna po dobu návštěv používat čisté osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Pomůcky je nutné si pořídit z vlastních zásob. Prosíme všechny, aby respirátor v průběhu návštěvy nesundávali.


S přáním pevného zdraví,
Ing. Jiří Gonda
ředitel SSPS Šumperk, p. o.
 
V Šumperku 7.2.2022
top