Organizace návštěv od 23.3.2021

22. 03. 2021
Milí rodinní příslušníci, blízcí a zástupci uživatelů služeb,
aktualizovali jsme pravidla pro organizaci návštěv v souladu s usnesením vlády ze dne 18.3.2021
I nadále platí pro návštěvy povinnost rezervovat si termíny. Objednávky nelze uskutečňovat formou SMS.
Návštěvy je možné rezervovat telefonicky pouze na tel. čísle 583 215 518 nebo 603 588 994. Pracovníci oddělení rezervace nepřijímají. 
Návštěvy budou povoleny ve dnech středa a sobota. Vstup bude umožněn maximálně 5 osobám během 1 cyklu, za jeden návštěvní den tedy maximálně 20 osobám.
 
Návštěvní dny středa, sobota:                        
1. cyklus: 13:30 - 14:00
2. cyklus: 14:15 - 14:45
3. cyklus: 15:00 - 15:30
4. cyklus: 15:45 - 16:15
 
Prosíme všechny návštěvy, aby dodržovaly stanovené termíny.
 
Návštěvy jsou povoleny pro osoby, které:
  1. absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT- PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (SMS není doklad). Nově platí i možnost samotestování před pracovníky vrátnice, kteří ověří výsledek Vašeho testu.  
  2. v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (SMS není doklad).
  3. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní. Nutné doložit certifikát k nahlédnutí.
Dále Vás upozorňujeme, že:
  • každá návštěva je povinna po dobu návštěv používat čisté osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Pomůcky je nutné si pořídit z vlastních zásob.
  • nebude umožněna návštěva uživatelů na pokojích (mimo uživatelů, kterým zdravotní stav neumožní opustit lůžko). Návštěva proběhne ve společenském sále.
  • k jednomu uživateli bude povolena návštěva jen jedné osoby během návštěvního dne. V rezervačním systému bude mít přednost návštěva u uživatelů, kteří návštěvu ještě neměli. Prosíme tímto o shovívavost, aby mohlo mít návštěvu svých blízkých co nejvíce uživatelů.
  • návštěvy u uživatelů v izolaci jsou zakázány.
 
 
 
V Šumperku 22.3.2021                                              Ing. Jiří Gonda
                                                                       ředitel SSPS Šumperk, p. o.