Omezení návštěv od 16.9.2020

15. 09. 2020
Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace budou s platností od 16. 9. 2020  omezeny návštěvní dny na:
pondělí 13:30 - 16:00
středu   13:30 - 16:00
pátek     13:30 - 16:00
neděli    13:30 - 16:00
 
Dále vás upozorňujeme, že všechny osoby vstupující do zařízení jsou povinny:
  • mít ochranu dýchacích cest
  • desinfikovat si ruce
  • dodržovat doporučené odstupy 2 m
  • nechat si orientačně změřit teplotu
  • čestně prohlásit, že neměly žádný rizikový kontakt
I nadále platí:
  1. Návštěva bude umožněna maximálně 2 dospělým osobám k jednomu uživateli za jeden den, další osoby ve stejný den nebudou do areálu vpuštěny.
  2. Poslední návštěvy budou vpuštěny nejpozději 20 minut před koncem návštěvní doby.
  3. Doba návštěv ve vnitřních prostorech může trvat maximálně 20 minut. Návštěvy jsou povinny svůj příchod a odchod z oddělení hlásit personálu na pracovně.   
V Šumperku 15.9.2020                                                                Ing. Jiří Gonda 
                                                                                              ředitel SSPS Šumperk