Leták pro návštěvy

02. 12. 2021
  1. Žádáme vás, zvažte, zda je návštěva nezbytná. Nepodceňujte riziko šíření infekce. Pokud se necítíte zcela zdraví, je nepřípustné, abyste do našeho zařízení vstupovali.
  2. Pokud jste měli v poslední době rizikový kontakt, nesmíte do našeho zařízení vstoupit.
  3. Před vstupem do zařízení si vydesinfikujte ruce. Bez ochrany úst a nosu je vstup do zařízení zakázán.
  4. Po celou dobu návštěvy si nesundávejte ochranu úst a nosu.
  5. Informujte ihned pracovníky oddělení o svém příchodu i odchodu. 
  6. Nenavštěvujte jiné pokoje nebo místnosti, respektujte zvýšená hygienická opatření - nepodávejte nikomu ruce, nedotýkejte se roušky, zachovávejte od všech osob odstup 2 metry.
  7. Na návštěvě se zdržte co nejkratší dobu, maximálně 30 minut.
  8. Chovejte se k personálu ohleduplně, doba je náročná pro nás pro všechny.  
  9. Balíčky můžete zanechat na vrátnici s označením jména uživatele a místa ubytování. Po desinfekci je rádi předáme.
  10. Pro kontaktování vašich blízkých můžete využít také formu videohovoru.
V Šumperku 2.12.2021        
 Ing. Jiří Gonda - ředitel SSPS Šumperk
 
top