Informace pro uživatele pečovatelské služby

02. 03. 2021
Vážená paní, vážený pane, klienti pečovatelské služby,
 
situace kolem koronavirové pandemie se, přes všechny opatření, nezlepšuje. Vláda ČR proto vyhlásila, od 27.2.2021 na dobu 30 dnů, další nouzový stav a tím změnila životní podmínky všech občanů.
Nařízení se dotýká také způsobů poskytování pečovatelské služby.
 
 
Opatření:
  1. Všechny osoby přítomné při poskytování pečovatelské služby jsou povinny mít krytá ústa a nos prostředkem s účinností min 95%, tj. např. respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu – pokud si jej nemůžete sami obstarat, nebo s pomocí rodiny, obraťte se na svoji pečovatelku, která Vám jej na Vaše náklady zakoupí. Při nedodržení této podmínky je pečovatelka povinna neprodleně domácnost opustit a potřebné úkony neposkytnout! Navíc se odmítající osoby vystavují riziku pokuty do výše 20tis Kč.
  2. Nařízení vlády Vám ukládá povinnost informovat nás o výskytu příznaků nemoci COVID-19, nařízené karanténě nebo prokázaném onemocnění před zahájením poskytování úkonu. Úkon Vám bude proveden, ale za zvýšených hygienických opatřeních, na která jsou všichni pracovníci připraveni. Je nutné minimalizovat riziko přenosu na pracovníky a pak další klienty.
  3. Pokud by se Vás dotklo další z nařízení omezující pohyb osob mimo okres, Vaši rodinní pečující by měli problém se za vámi dostat, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme s nezbytnými pochůzkami, zejména pak s nákupy apod.
  4. V době trvání nouzového stavu omezujeme naši činnost na nezbytně nutné úkony. Nebudou prováděny sezonní úklidy a jiné činnosti. Zaměřeni jsme na nezbytné nákupy, zajištění léků, zajištění nezbytného stravování, pomoc při osobní hygieně, úklid v nezbytném rozsahu. Zároveň žádáme všechny, kteří naše služby nutně nepotřebují, aby nám umožnili poskytnout pomoc těm, kteří jsou na ní závislí. Využívejte tak v maximální možné míře komerční služby od dovozu stravy po dopravu.
  5. Pro případné riziko vyhlášení dalších omezujících opatření Vám doporučujeme, abyste měli doma dostatečnou zásobu léků, základních trvanlivých potravin. Nemůžeme při dramatickém vývoji opatření zaručit, že vždy budeme moct svým klientům poskytnout 100% úkonů.
Žádáme Vás a Vaše blízké o maximální možnou ochranu sebe i svého okolí před případnou nákazou. Všichni pevně věříme, že s příchodem jara bude epidemie odcházet a snad se brzy vrátíme k běžným způsobům našich životů…
 
 
Společně to zvládneme!
 
Za tým pečovatelské služby pevné zdraví všem přeje
Bc. Andrea Jenčková
vedoucí sociálního úseku
zástupce ředitele
Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o.
Tel.: 606 022 880, email: jenckova@socsluzby.cz
 
top