header

erbySociální služby pro seniory Šumperk, p.o., poskytují 3 služby pobytové: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a chráněněné bydlení, a jednu  terénní pečovatelskou službu. Zařízení je příspěvkovou organizací s regionální působností zřízenou Olomouckým krajem.

 

 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o.

U sanatoria 25

787 01 Šumperk

Jak požádat o sociální službu - evidence žádostí

 

 

 

pack

 

 

1. O sociální služby v našem zařízení lze požádat prostřednictvím Žádosti o poskytnutí sociální služby.

2. Pokud zájemce o sociální službu potřebuje poradit, může se obrátit na sociální pracovnice:

- Domov pro seniory: Eva Garguláková, DiS. – tel.: 583 301 545, mobil: 606 022 878, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

- Domov se zvláštním režimem: Bc. Kateřina Čechová – tel.: 583 301 545, mobil: 606 022 879, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

- Chráněné bydlení: Bc. Pavlína Gedušová – tel.: 583 313 530, mobil: 778 705 674, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

- Pečovatelská služba: Kateřina Pokorná, DiS. – tel.: 583 213 734, mobil: 778 880 659, email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

3. Žádost je možné získat na webových stránkách nebo v kanceláři sociálních pracovnic, může být zaslána také poštou na vyžádání zájemce.

4. Nedílnou součástí žádosti pro pobytové sociální služby je Vyjádření lékaře.

5. Pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel, dokládá se Plná moc (podepsaná žadatelem).

6. Je-li žadatel omezen ve svéprávnosti, podepisuje žádost soudem ustanovený opatrovník a kopie rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a stanovení opatrovníka doloží k žádosti.

7. Žádost, včetně příloh, lze doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu Sociálních služeb pro seniory Šumperk.

8. Splňuje-li uživatel cílovou skupinu, jsou mu předány podklady k vyhodnocení sociální potřebnosti žadatele.  Sociální potřebností žadatele se rozumí ztráta soběstačnosti z důvodů věku a zdravotního stavu. Formulář Podklady k vyhodnocení potřebnosti sociální služby k zařazení do Pořadníku obdrží poštou. Podklady vyplní uživatel s rodinou nebo se sociálním pracovníkem a předá je osobně nebo písemně na sociální oddělení a stávají se nedílnou součástí žádosti. Formulář není součásti žádosti o poskytnutí pečovatelské služby.

10. Dojde-li ke změně zdravotního stavu je nutné formulář Podklady k vyhodnocení potřebnosti sociální služby k zařazení do Pořadníku aktualizovat, aby mohlo dojít k přehodnocení potřebnosti sociální služby.

11. Po posouzení potřebnosti sociální služby je žadatel (popř. zákonný zástupce či kontaktní osoba) vždy písemně vyrozuměn.

12. S každým nově příchozím uživatelem je v den přijetí uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Osobu, která ze zdravotních důvodů není schopna sama právně jednat, zastupuje při uzavírání smlouvy zákonný zástupce.

13. Jednání se zájemcem probíhá v souladu s Pravidly pro zajištění činnosti v zařízení sociálních služeb zřizovaných Olomouckým krajem.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Při bodování posuzujeme následující oblasti:

  • Soběstačnost žadatele (posuzujeme míru podpory a pomoci, která se odvíjí od zdravotního stavu)
  • Sociální situace žadatele (přihlížíme k důvodům a naléhavosti konkrétní žádosti, možnosti využití terénních sociálních služeb, osamělost, nevhodné sociální zázemí apod.)
  • Možnosti zajištění pomoci a podpory v přirozeném prostředí žadatele a jejich možnosti do budoucna (zohledňujeme rodinnou situaci - zda se jedná o osamělého žadatele)
  • Bytové podmínky žadatele (posuzujeme vhodnost současného bydlení pro běžný život žadatele, např. míru bezbariérovosti, vyhovující bytové podmínky apod.)
  • Předpokladem pro přijetí je volná kapacita pobytové sociální služby, o kterou žadatel projevil zájem a možnost uspokojení potřeb konkrétního žadatele v našem zařízení.

Poznámka:

Žádáme žadatele, jejich rodinné příslušníky, známé, aby v případě, že nastanou změny (úmrtí žadatele, umístění v jiném zařízení sociálních služeb a netrvání již na vyřízení žádosti u nás, případně požadavek o zrušení žádosti z jiného důvodu apod.), nám tuto skutečnost písemně sdělili. Na základě těchto podkladů budou žádosti z evidence vyřazeny.

 

 

 

 

 

Informace COVID-19

covid-19

 Dokumenty organizace

logo socsl

GDPR

gdpr

Podatelna

Podatelna

Pracovní doba

 

png_clock

Projekty ESF

logo esf

Dobrovolníci

dobrovolnici

Velikost písma

Online

Právě připojeni - hostů: 6 

Projekty

projekt_obr

Nabídka akt.činností

aktivcinnost

Datum a svátek

Dnes je: Sobota, 15 Srpen 2020
Dnes má svátek: Hana
Zítra má svátek: Jáchym

Návštěvnost

TOPlist