header

erbySociální služby pro seniory Šumperk, p.o., poskytují 3 služby pobytové: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a chráněněné bydlení, a jednu  terénní pečovatelskou službu. Zařízení je příspěvkovou organizací s regionální působností zřízenou Olomouckým krajem.

 

Informace o poskytované pečovatelské službě
 • Místo, čas a způsob poskytnutí pečovatelské služby
 • město Šumperk, obce v okruhu 30 km
 • Terénní služba
 • Poskytována v domácnostech uživatelů
 • Prováděna     - v pracovní dny od 7:00 - 15:30 hodin
  - o víkendech od 9:00 – 12:00 hodin
 • Platby dle stanoveného Sazebníku
 • Služby se poskytují po uzavření písemné smlouvy
 • Uživatel pečovatelské služby může službu ukončit bez udání důvodu
 • Poskytovatel ukončí Smlouvu v případě, že služby ze strany uživatel nejsou využívány déle než půl roku bez udání důvodu.

 

 Můžete požádat o tyto služby:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy odpovídajícímu věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování
2. dovoz nebo donáška jídla
3. pomoc při přípravě jídla a pití
4. příprava a podání jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti
2. údržba domácích spotřebičů
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
4. donáška vody
5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
6. běžné nákupy a pochůzky
7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě  jeho drobné opravy
9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovod dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

 

Kdo může být uživatelem pečovatelské služby:

Senioři a dospělí lidé s chronickým onemocněním nebo tělesným postižením, kteří, i přes své zdravotní potíže, jsou schopni zůstat v domácím prostředí a potřebují naši pomoc. Rodiny, v nichž se narodily současně tři a více dětí a jejichž situace vyžaduje pomoc.


Věkové vymezení:

děti kojeneckého věku do 1 roku
děti předškolního věku 1 - 4 let
mladí dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 64 let
mladší senioři 65 - 80 let
starší senioři nad 80 let


Postup při jednání se žadatelem

 • Žadatel sdělí, jaké služby by potřeboval. Spolu se sociální pracovnicí pečovatelské služby je naplánují. Obdrží Sazebník služeb a informace o službě.
 • Pokud je žadatel s tímto seznámen a souhlasí, je s ním uzavřena písemná smlouva


Osobní údaje uživatele pečovatelské služby

 • Uživatel poskytne své osobní údaje ke zpracování Sociálním službám pro seniory Šumperk, p. o.. Smlouvy se po ukončení smluvního vztahu archivují.
 • Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. se zavazují nakládat s poskytnutými údaji klienta v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

 

Individuální plánování služby

Při uzavření smlouvy se spolu s uživatelem plánuje průběh služby a cíle. Cíl je to, čeho chce klient s naší pomocí dosáhnout.
Uživatel má svého klíčového pracovníka, na kterého se může vždy obrátit. Služba se plánuje v průběhu celého smluvního vztahu.


Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb

Podání stížnosti:

Uživatel, pečující rodinný příslušník nebo jiná osoba pověřená uživatelem, je oprávněna podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služeb.

Stížnost může být podána ústně, písemně i anonymně. Pro zajištění anonymity je k dispozici schránka na stížnosti, která je umístěna u vchodových dveří budovy pečovatelské služby, Kozinova 4, Šumperk. Tuto schránku vybírá sociální pracovnice pečovatelské služby Šumperk 1x týdně a předá k řešení vedoucí sociálního úseku, vždy informuje ředitele organizace.

Uživatel má právo podat ústní stížnost kterémukoliv pracovníkovi a jeho povinností je tuto skutečnost oznámit sociální pracovnici, která ji zapíše v Evidenci stížností. Každý z pracovníků je s postupem vyřizování stížnosti seznámen.

Vyřizování stížnosti:

Stížnost je předána k prošetření vedoucí sociálního úseku. Ta zjistí všechny souvislosti a skutečnosti a pokud zjistí oprávněnost stížnosti, navrhne nápravná opatření, která schválí ředitel organizace.

Stížnost je vždy vyřízena písemně a to do 30 dnů od podání stížnosti.

Pokud stěžovatel není spokojen s výsledkem šetření stížnosti, má možnost odvolání k řediteli Sociálních služeb pro seniory Šumperk, p. o.

 

Kontakty:

Adresa organizace:               Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o.
                                           U sanatoria 25, 787 01 Šumperk
Statutární zástupce:              Ing. Jiří Gonda
Telefonní číslo:                     583 215 518
Email:                                  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Webová stránka:                   www.socsluzby.cz
Datová schránka:                  swtkh5e

Adresa pečovatelské služby:      Kozinova 4, 787 01 Šumperk
Kontaktní osoba:                      Kateřina Pokorná Dis. sociální pracovnice
Telefonní číslo:                         778 880 659
e-mail:                                     Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


mapa pecovsluzba

 

 

 

Informace COVID-19

covid-19

 Dokumenty organizace

logo socsl

GDPR

gdpr

Podatelna

Podatelna

Pracovní doba

 

png_clock

Projekty ESF

logo esf

Dobrovolníci

dobrovolnici

Velikost písma

Projekty

projekt_obr

Nabídka akt.činností

aktivcinnost

Datum a svátek

Dnes je: Sobota, 15 Srpen 2020
Dnes má svátek: Hana
Zítra má svátek: Jáchym

Návštěvnost

TOPlist